עריכת הסכם עם קבלן שיפוצים

עריכת הסכם עם קבלן שיפוצים

בהתקשרויות עם קבלני שיפוץ אין חדש תחת השמש ומה שהיה הוא שיהיה. ראשית ההתקשרות היא על פי רוב נעימה וקולחת כאשר הצדדים כל אחד ממניעיו שלו מעוניין בהתקשרות ; הלקוח על מנת לקבל את השירות הנדרש באיכות ובמועדים הנחוצים במחיר אותו הסכים לשלם, קבלן השיפוצים על מנת להרוויח...