מה כולל תהליך פיקוח בניה?

תהליך בניה הוא תהליך המורכב ממספר שלבים, חלקם מעשיים וחלקם משפטיים ופרוצדוראליים. תהליך זה מחייב ביצוע פיקוח בניה מקצועי לכל אורכו, על מנת שיאשר שהבנייה מתבצעת בצורה בטוחה, מקצועית ועל פי החוק. תהליך הפיקוח מתחיל עוד לפני שעלה הטרקטור הראשון אל הקרקע, בבדיקות של תוכניות הבנייה, המסמכים המשפטיים סביב אתר הבנייה, ביצוע מדידות באתר וכדומה. בשלב זה, עיקר תהליך הפיקוח מבוסס על איסוף מסמכים, תיאום בין הגורמים השונים וסגירת כל הקצוות המשפטיים של תהליך הבנייה הצפוי.

מה כולל תהליך פיקוח בניה?

מהם השלבים הראשונים סביב פרוצדורות משפטיות ומקצועיות?

בשלבים הראשונים מתבצעת העבודה אל מול האדריכלים, ווידוא תוכנית בנייה מאושרת על ידי האדריכל ומהנדס הבניין וגיבוש חבילת הניהול של תהליך הבנייה, חבילה הכוללת יומן אירועים, תמונות מן השטח, מסמכים חשובים בנושאים משפטיים, מסמכים בהיבטים מקצועיים וכדומה. בהמשך הדרך, מתמקד תהליך הפיקוח והבניה סביב הכנת האתר לתהליך הבנייה ובכלל זה אישור קיומם של תשתיות חשמל, תשתיות מים, תשתיות ביוב וניקוז, מגורי עובדים, עמדות שמירה, דרכי גישה, גדר היקפית וכמובן כל אמצעי הבטיחות הן בתוך האתר, והן אל מול הסביבה המקיפה אותו.

 

פיקוח על עבודת היסודות והתשתית

ככל שתהליך הבנייה מתקדם ולאחר שעבר למישור הפרקטי, מקבל תהליך פיקוח בניה צורה מקצועית יותר ומתמקד בנושאים מקצועיים, כמו: עומק חפירת היסודות, מרווחים בין היסודות, איכות הבטון המגיע אל אתר הבנייה ותהליך היציקה שלו תוך פרק זמן קצוב מבלי לפגוע באיכות הבטון. בנוסף, מתבצעת בדיקה יסודית של כל ברזלי הבניין באתר, על מנת לוודא את איכותם והתאמתם המלאה על פי ההגדרות ההנדסיות המפורטות בתכנית הבנייה וכדומה. את כל הנ”ל יש לבצע בשטח עצמו, בצורה קפדנית ואחראית עם כל הסמכויות הנדרשות.

 

פיקוח על כל מרכיבי הבניה באתר

בשלבים מתקדמים יותר של הבנייה, תהליך פיקוח הבניה הולך ומתפשט סביב ההיבטים השונים של הבניה וההיבטים המקצועיים והבטיחותיים באתר הבנייה. היבטים אלה כוללים פיקוח על הצבת תומכות ומשטחי טיפוס ועבודה בגובה, יצירת עוגני מדידות, פיקוח על ביצוע המדידות לאורך כל תהליך הבנייה, וכמובן פיקוח צמוד על כך שהבנייה מתבצעת בדיוק על פי תכנית הבנייה ועל פי כל ההוראות ההנדסיות המובאות בה על מנת לוודא שהיא עומדת בדרישות החוק, הבטיחות והמפרט האדריכלי.

 

אחריותו וסמכותו של מפקח הבניה

פיקוח בניה הוא תהליך מורכב למדי, הדורש רמה גבוהה של מקצועיות. לעיתים, נדרש צוות שלם של עובדים שיכולים להיות נוכחים באזורים שונים של אתר הבניה על מנת לבצע פיקוח יעיל. חלק מתהליך הפיקוח נעשה גם על ידי מנהלי עבודה באתר, אך בסופו של דבר ישנו מפקח בניה שאחראי על הפיקוח הכולל והוא זה שמנחה, קובע וגם בעל הסמכות לעצור את העבודה באתר בכל מקרה של חריגה.

אולי יעניין אתכם גם